رولیتور مدل CA882L

مشخصات رولیتور:

دارای بدنه آلومینیوم ومحکم

دارای سبد مناسب حمل بار

دارای ترمزهای روان

نشمینگاه مناسب و بزرگ

جرخ بزرگ ۸ اینچی

فهرست