معرفی

معرفی

تاسیس شرکت

متعاقب چند دهه تجربه موفق فامیلی در زمینه پخش، عمده فروشی و تولید و تعمیرات تجهیزات و دستگاههای پزشکی و بیمارستانی، بر آن شدیم تا بطور مستقیم در زمینه واردات اقلام مورد نیاز با برندثبت شده و مورد اعتماداکسیر نیز فعالیت نمائیم. بدین ترتیب شرکت اکسیرسازان با نگاهی آینده نگر فعالیت رسمی خود را شروع کرد تا نیازهای شبکه پخش از پیش سازمان داده شده و نیز قطعات و مواد مورد نیاز بخش تولیدی و پخش خود را مدرن ترین تجهیزات و در سطح تکنولوژی جهانی تامین نماید.

معرفی تیم

یاسر مشایخی

رئیس هیئت مدیره

مشتریان ما

فهرست