عصای نابینایان تاشو اکسیر: مدل CA853L

مشخصات عصا:

مناسب برای افراد ناتوان

فهرست