عصای چهار پایه اکسیر: مدل CA843

مشخصات عصا:

مناسب برای افراد ناتوان

فهرست