عصای سه پایه صندلی شو اکسیر: مدل CA836

مشخصات عصا:

مناسب برای افراد ناتوان

فهرست