چسب کنزیولوژی اکسیر

مشخصات چسب کنزیولوژی:

جلوگیری از کشش عضلات / حفاظت در برابر مفاصل و عضلات

استفاده و بکارگیری آسان به منظور بهبود آسیب های ورزشی و آسیبهای وارده به عضلات

بالابردن میزان گردش خون در نواحی مورد نظر و تاثیر در تسریع بهبودی

جلوگیری از آسیبهای شدید احتمالی

فهرست