دستگاه مرطوب کننده دیجیتالی مدل HYB-79

مشخصات دستگاه بخور:

مخزن ۶ لیتری

خاموشی خودکار

فهرست