دستگاه مرطوب کننده دیجیتالی سرد و گرم مدل HYB-A10

مشخصات دستگاه بخور:

مخزن ۶ لیتری

خاموشی خودکار

فهرست