تشک مواج خانگی (تخم مرغی)

مشخصات تشک:

فشار خروجی هوا: ۴۵-۱۱۰ میلیمتر جیوه

کارکرد با صدای کم و مصرف برق پایین

خروجی هوا: ۵ لیتر در دقیقه

تحمل وزن: ۱۱۰ کیلوگرم

فهرست