تشک بادی ویلچر مدل P06-4040-1

مشخصات تشک:

دارای سلولهای هوایی مرتبط، باد کردن و تنظیم آسان

ضد تعریق با امکان عبور هوا

دارای کاور، پمپ باد دستی و کیت تعمیر

فهرست