بخور سرد التراسونیک مدل HYB-21

بخور سرد التراسونیک مدل HYB-21

مشخصات دستگاه بخور:

مخزن ۶ لیتری

خاموشی خودکار

بخور سرد التراسونیک مدل HYB-21

مشخصات دستگاه بخور:

مخزن ۶ لیتری

خاموشی خودکار

فهرست