تشک EFFECT 5400 با پمپ Aquarius-III

مشخصات تشک:

فشار خروجی هوا: ۲۰-۵۰ میلیمتر جیوه

زمان چرخش: ۱۲ دقیقه

جنس قاب پمپ: ABS مقاوم به آتش

دارای حالت متناوب و حالت استاتیک

دارای زنگ هشدار خاموشی

برق مصرفی: ۲۲۰V/50Hz, 1A

خروجی هوا: ۸ لیتر در دقیقه

تحمل وزن: ۱۶۰ کیلوگرم

فهرست